Rüzgar Su Pompası Nedir?

Rüzgar pompası, sondajlar dahil çeşitli su kaynaklarından suyu pompalayan bir rüzgar değirmenidir. Pompalanan su, genellikle temiz içme suyu sağlamak, tarım alanlarını sulamak veya hayvanları hidratlamak ve beslemek için kullanılır. Rüzgar pompaları ayrıca su altındaki alanları aşırı sudan hafifletmek ve deniz suyundan tuz üretmek için kullanılır. Genellikle kırsal, kurak ve yarı kurak bölgelerde kullanılan Arjantin, Güney Afrika, Asya ve Amerika’nın bazı bölgelerinde rüzgar pompaları görülebilir.

Rüzgar pompasının kökeni ondokuzuncu yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok uzak bölgedeki ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasıydılar. Teknolojideki ilerlemeler kaydedilmeye devam ediyor.

Sunduğu Avantajlar

Rüzgar enerjisi hareket halindeki havanın kinetik enerjisidir. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmesine rüzgar adı verilmektedir. Rüzgâr enerjisi ise rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket enerjisidir. Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin %1-2’lik kısmı rüzgar enerjisine dönüşür.

  1.  Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaktadır.
  2.  Temiz bir enerjidir ve çevreye zararı yok denecek kadar azdır.
  3.  Yakıt tüketimi yoktur ve havayı kirletmez.
  4.  Fosil yakıtlı santrallerin elektrik üretiminde neden olduğu kirliliği göstermez.

Daha Fazla Bilgi

Nasıl
Çalışır?

Parça
Diagramları

Montaj
 

Bakım
 

tr_TRTürkçe